Ukončovacie, prechodové, predlžovacie lišty k pracovným doskám(PD) 38mm hrúbka

Ukončovacia P,Ľ
Spojovacia T
Rohová spojovacia L

Ukončovacia lišta pravá, ľavá: Dĺžka: 600mm , Hrúbka PD : 38mm, Farba: nerez, čierna

Spojovacia lišta priebežná T : Dĺžka : 600mm

Rohová lišta L : Rohová lišta na spájanie dvoch dosiek do rohu v hliníkovej farbe. 600mm